วันจันทร์ที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2555

เจ้าพระยาบดินทรเดชา

สดุดีวีรบุรุษผู้แก่กล้า
เจ้าพระยาบดินทรเดชานำวิถี
ปราบข้าศึกมิให้มาราวี
สร้างคนดีอยู่คู่แคว้นดินแดนไทยโดย อ.เยาวดี    จันทรวงษ์

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น