วันอาทิตย์ที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2555

                           
         
ปูชนีย์ปกเกล้าเหล่าบดินทร
มิ่งขวัญถิ่นแดนล้านนาสมัย
ร่มศิระแห่งครูบาศรีวิชัย
ดับเภทภัยกอปรพฤติวิกฤตการณ์
บดินทรสี่ขจรหล้าด้วยเกียรติยศ
น้อมประณตบทครูผู้สืบสาน
จักธำรงเกียรติก้องกังวาน
ให้ตำนานประจักษ์ถึงศักดา                                                          โดย อ.เยาวดี จันทรวงษ์


                                          

1 ความคิดเห็น:

  1. ความศักดิ์สิทธิแห่งครูบา
    คู่สถาบันมานานสมัย
    คือบดินทรเดชาเลื่องลือไกล
    คือหัวใจพวกเราชาวบดินทร

    ตอบลบ