วันจันทร์ที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2555พระพุทธสัมฤทธิ์ศรีบดินทร
เพริศพิพิธองค์อินทร์ศรีสถาน
สถิตคู่บดินทรเดชาล้ำดวงมาลย์
พรประทานชัยรัตน์จรัสดล
บดินทรสี่ดินแดนพระพุทธศาสน์
อภิวาทองค์พระพุทธดุจฤทธิผล
อำนวยพรชาญชัยประสานพล
มิ่งการุญคู่คนดีศรีบดินทร


อ.เยาวดี  จันทรวงษ์

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น